juni 23, 2023

ConocoPhillips er uenige i at vi kan nekte å arbeide sammen med det vi mener er streikebrytere i SLB UK

Som vi omtalte forrige fredag henvendte Industri Energis avdelinger i ConocoPhillips (Ekofisk-Komiteen), Archer, Odfjell og Halliburton i forrige uke seg til sine respektive bedrifter for å få avklart om bedriftene var enige i at våre medlemmer i nåværende situasjon kan benytte seg av retten nedfelt i hovedavtalene til å nekte å arbeide sammen med person som har vist utilbørlig opptreden.

Denne henvendelsen kom blant annet som følge av informasjonen som kom frem i artikkelen på www.industrienergi.no om at SLB UK hadde satt inn uorganiserte til å utføre jobben til de streikende om bord på Island Captain. For oss ser dette ut som streikebryteri. Vi valgte derfor å formelt henvende oss til våre bedrifters ledelse for å avklare om de var enige i at dette er streikebryteri. Streikebryteri er i norsk arbeidsliv definert som moralsk forkastelig og utilbørlig oppførsel.

ConocoPhillips mener at hovedkonflikten reguleres av britisk rett og at dermed at Hovedavtalens bestemmelser ikke kommer til anvendelse. Vi har derfor signert en uenighetsprotokoll denne uken og håper på en snarlig organisatorisk behandling av denne slik at dette spørsmålet blir avklart.

Inntil spørsmålet er avklart gjennom enighet mellom hovedorganisasjonene eller arbeidsretten har konkludert i dom, må ikke arbeidsstans eller annen form for arbeidskamp finne sted. Altså skal alle forholde seg på vanlig måte ovenfor SLB UKs operasjoner på Ekofiskfeltet inntil avklaring foreligger.

Bestemmelsen i Hovedavtalen mellom LO og NHO lyder:
§ 10-1 Rett til å nekte å arbeide sammen med person som har vist utilbørlig opptreden
Arbeidstaker har rett til å nekte å arbeide sammen med eller under ledelse av personer som har vist slik utilbørlig opptreden at de etter alminnelig oppfatning i arbeidsliv eller samfunnsliv bør kunne kreves fjernet. Det skal i så fall snarest opptas drøftelser mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte. Oppnås ikke enighet, må arbeidsstans eller annen form for arbeidskamp ikke finne sted. Tvisten behandles av organisasjonene etter § 2-3

 

Foto: Christopher Talgø

Siste saker