oktober 8, 2022

ConocoPhillips legger ned EWC

Ansattrepresentanter fra Norge og UK møtte denne uken bedriftens ledelse ved selskapets kontor i London.

Som vanlig var det en fyldig agenda med informasjon om selskapets aktivitet og fremtidsplaner i Europa.

Når vi kom til dagens nest siste agendapunkt som var EWCs fremtid etter Brexit var det en skuffende beskjed som ble levert av Steinar Våges stedfortreder i møtet, Jan-Arne Johansen. Det var med bakgrunn i at Storbritannia ikke lenger er en del av det Europeiske økonomiske området (EEA), og dermed lovkravet om å ha/etablere EWC var bortfallt, tatt en beslutning om å avvikle EWC.

Ekofisk-Komiteen er ikke enig i beslutningen. Men vi måtte konstantere at bedriften hadde inntatt et slikt standpunkt og at lovkravet er bortfallt. Vi opplever at EWC har vært en nyttig arena for informasjon og diskusjon på tvers av landegrenser. Det har vært en arena for deling av kunnskap, kultur, erfaringer og verdier i tråd med intensjonen for EWC. Etter vår mening er dette også i tråd med bedriftens SPIRIT verdier.

Det er trist å konstantere at et stort og viktig oljeselskap som ConocoPhillips åpenbart ikke ser verdien av EWCs samhandling på tvers av landegrenser i en tid der samhold er viktigere enn noen gang.

Siste saker