september 26, 2020

ConocoPhillips starter opp igjen flyprogrammet

ConocoPhillips har i dag besluttet å starte opp igjen flyprogrammet. Beslutningen baserer seg på vurderinger fra Bristow og det faktum at myndighetene ikke har nedlagt flyforbud for helikoptertypen.

Vi velger å ta bedriftens vurderinger til etterretning.

Etter krav fra Ekofisk-Komiteen vil det i en tid fremover bli gitt informasjon fra pilot før avreise, fra både onshore og offshore, om oljelekkasjen på BHL208 25.9.2020 og om hvilke vurderinger som ligger til grunn for at det nå vurderes som trygt å fly.

Videre har vi krevd at flyging skal basere seg på frivillighet fra den enkelte, ingen skal gå om bord i helikopteret om de ikke føler seg trygge. Skulle noen velge å avstå fra å fly skal dette ikke få noen negative konsekvenser for vedkommende.

Siste saker