desember 8, 2023

Alle julekalendervinnerene er klar!

Da var årets julekalender ferdig. Se hvem som har vunnet og lær litt om Ekofisk-Komiteen her.

247 personer deltok i årets julekalender.

HOVEDPREMIE:

Vinneren av årets hovedpremie et sett med Apple AirPods er Moritz Urdal.

Se dagsvinnere og lær litt om Ekofisk-Komiteen her:

1. Desember
Arve Ånensen visste at Jan Ove Haugen er Ekofisk-Komiteens pensjonistkontakt. En jobb han for øvrig tok over etter Paul Hinna, så her var det lagt inn en liten felle i alternativene.

2. Desember
Lars Petter Wergeland hadde fulgt med i timen og fått med seg at det er Industri Energi slår seg sammen med FLT mandag 11. desember. Vi blir da et forbund på rundt 80.000 medlemmer som kan stå opp for våre rettigheter og vår industri.

3. desember
Alexander Lorentzen var klar over at det er Operatøravtalen og Bransjeavtalen som er de gjeldene tariffavtalene våre med ConocoPhillips. I tillegg til de overordnede tariffavtalene har Ekofisk-Komiteen flere permer med lokale avtaler og enigheter bygd opp over snart 50 år.

4. desember
Kolbein Midthun fikk med seg at Ekofisk-Komiteen forhandlet frem 22 nye ansettelser med fortrinnsrett for innleide og lærlinger i innleiprotokollen som ble undertegnet 30. juni i år. Vi håper alle disse 22 ansatte og tidligere lærlingene som blir ansatt melder seg inn i Ekofisk-Komiteen og på den måten bidrar til at vi også i framtiden kan være like sterke og få til gode avtaler med bedriften.

5. desember
Niels Petter Johansson svarte riktig. Oljedirektoratet blir hetende Sokkeldirektoratet fra og med neste år. Om Niels Petter syns det var et godt navn sier besvarelsen ingenting om.

6. desember
Roy Steinar Nygård visste at det er bestemt at Petroleumstilsynet (Ptil) bytter navn til Havindustritilsynet. Heller ikke Roy Steinar har sendt oss sine personlige betraktninger om navnebyttet.

7. desember
Mathias Flesland Simonsen visste at avdelingsnummeret til Ekofisk-Komiteen selvfølgelig er 66. En liten bit av Phillips 66 lever videre i Ekofisk-Komiteen. PS: Visste du at Ekofisk-Komiteen satt som forutsetning for å støtte sammenslåing med FLT at vi skulle beholde vårt avdelingsnummer 66 i det nye forbundet?

8. desember
Freddy Sårheim Brakestad var opplyst og visste at både 5. ferieuke, alles rett til videregående opplæring og AFP fra fylte 62 år kom på plass under Yngve Hågensens tid som leder av LO.

9. desember
Hanne Vika Damsgård visste at den nye lederen av Ekofisk-Komiteens valgkomité heter Tone Lise Håland.

10. desember
John Petter Sandve fikk med seg seg at streiken for tariffavtale og retten til å organisere seg i SLB UK startet 31. mars 2023. Streiken har altså nå pågått i over 8 måneder og er den lengst varende streiken på norsk sokkel noen sinne.

11. desember
Aslak Hægeland visste at det viktige møtet som ble avholdt denne dagen var sammenslåingslandsmøtet mellom Industri Energi og FLT. Fra og med i dag er vi IE&FLT. Det skal over nyttår settes i gang en navnekonkurranse og våren 2024 skal forbundet få et helt nytt navn.

12. desember
Stian Risberg har fulgt med i timen og fått med seg at Landsorganisasjonen i Norge (LO) består av 24 forbund som representerer over 1.008.000 medlemmer.

13. desember
Odd Jan Jøssang svarte helt korrekt at det er Jone Stapnes som er Ekofisk-Komiteens representant på fulltid i nxtgenERP prosjektet. Jone er til vanlig elektriker på Ekofisk-kompleks og vara til styret.

14. desember
Gunnar Loe har lest Ekofisk-Komiteens vedtekter mange ganger og det var derfor en selvfølge at han visste at § 3 omhandler medlemskap.

15. desember
Erik Eidem husket at samsovingen på Ekofisk ble vedtatt avviklet i Ekofisk felt AMU (EFAMU) i 2007, i alle fall husker han godt når vedtaket tredde i kraft i 2008 og vi endelig fikk sove alene.

16. desember
Henning Rød vet at Ekofisk-Komiteens offisielle stiftelsesår er 1974 og at vi dermed feirer 50 årsjubileum neste år.

17. desember
Daniel Totland har fått med seg at Eirik Birkeland i tillegg til å være leder av Ekofisk-Komiteen er leder av samarbeidskomiteen for operatørselskaper i forbundet.

18. desember
Henning Rød hadde fått med seg at den nye lederen av Industri Energi UNG heter Nabil Harchaouen. Visste du at tre unge medlemmer jobber for å starte et eget utvalg for unge medlemmer i Ekofisk-Komiteen?

19. desember
Frode Kloster svarte korrekt at utvalget daværende leder i Ekofisk-Komiteen, Øyvind Krovik, var en del av i 1975 het Halden utvalget. Halden-utvalget fikk i oppgave å vurdere om deler av arbeidsmiljøloven, som på det tidspunktet var under utarbeidelse, skulle gjøres gjeldende også på sokkelen. Utvalget la fram sin innstilling sommeren 1976, og gikk da inn for at så skulle skje.
Arbeidsmiljøloven, med visse unntak, ble innført for de faste innretningene 24. juli 1977. Da hadde Øyvind Krovik allerede fungert som HVO i 2 år, altså hadde Ekofisk-Komiteen hovedverneombud 2 år før det ble pålagt ved lov. Det er mulig at Frode googlet seg fram til dette, vi velger å tro at han husket det fra årets tillitsvalgtsamlinger på Kielferja.

20. desember
Roger Nygård visste at produksjon fra undervannsbrønner skjedde så tidlig som i 1971 på Ekofisk. Dette var første gang på norsk sokkel og skjedde til Gulftide. Trygve Bratteli foretok offisiell åpning 9. juni 1971 og vi må vel si at at han fikk rett da han sa de berømte ordene «Vi håper at resultatene av prøveproduksjonen vil bli positive, og at dette vil innlemme Norge i rekken av oljeproduserende land. Derfor er åpningen av oljeproduksjonen noe som kan bli en merkedag i vår økonomiske historie,»

21. desember
Christian Nestvang Wessel visste at den nye 1. nestlederen i det nye storforbundet bestående av tidligere Industri Energi og FLT (IE&FLT) heter Merete Øiestad Jonas.

22. desember
Kristian Foss svarte korrekt at organisasjonsgraden i Norge samlet (2019/2020) er 50%. Organisasjonsgraden i ConocoPhillips er hele 80% og 72% av disse er medlem i Ekofisk-Komiteen.

23. desember
Jim Brandsø visste selvfølgelig at Geir Terje Stengårdsbakken var 1. nestleder i perioden før Trond T. Haugbjørg ble valgt inn i vervet av Ekofisk-Komiteens årsmøte 2023.

24. desember
Ronnie Bergum slo opp i Operatøravtalen og fant ut at punkt 3.4 inneholder bestemmelser om endring av arbeidsplan og arbeidssted.

Siste saker