juni 30, 2023

Deltar i Yngve Hågensen sin begravelse

Ekofisk-Komiteen ved leder Eirik Birkeland og 1. nestleder Trond T. Haugbjørg er i dag representert i tidligere LO-leder Yngve Hågensen sin begravelse som finner sted i Oslo Domkirke.

Fagforeningskjempen Yngve Hågensen døde 16.06.2023, etter kort tids sykeleie, 84 år gammel.

Yngve Hågensen satt som LO-leder fra 1989 til 2001. Han blir stående som en av de mest markante LO-lederne i fagbevegelsen sin historien.

6 år gammel, høsten 1944 ble barnehjemsbarnet Yngve Hågensen tvangsevakuert fra Øst-Finnmark. 14 år gammel fikk han sin første jobb som visegutt i Halden og senere jobb og lokal tillitsvalgt på papirfabrikken Saugbruksforeningen. Etter dette fulgte et langt liv med ulike tillitsverv i fagbevegelsen. Yngve glemte aldri hvor han kom ifra og rettferdighet preget hans virke.

Hans betydning for utviklingen av norsk arbeidsliv er uomtvistelig. Han viet sitt liv til at arbeidsfolk skulle få det bedre. Solidaritet og kameratskap har vært sterke ledetråder i Yngve sitt 84 år lange liv.

Da Norge, etter jappetiden på 1980 tallet ble rammet av skyhøye renter og stor arbeidsledighet lanserte LO, med Yngve i spissen, solidaritetsalternativet på begynnelsen av 1990-tallet. Dette trepartsamarbeidet ble en stor suksess og nedgangstider ble avløst av vekst og sysselsetting.
Yngve Hågensen var på alle måter en samfunnsbygger, det var under hans ledelse at LO bl.a kjempet fram den 5. ferieuken i 2000, som også ble svært viktig for å få på plass 2-4 rotasjon i Nordsjøen i 2002. Avtalefestet pensjon fra fylte 62 år og alles rett til videregående opplæring var andre viktige gjennomslag.

Yngve vil også bli husket for sine kraftuttrykk, gjerne sammen med en knyttet neve, og klare tale.
Yngve Hågensen drev aktivt tillitsvalgt arbeid til det siste. Inntil i fjor holdt han 50-60 foredrag i året i ulike sammenhenger.

Ekofisk-Komiteen og våre tillitsvalgte var så heldige å ha med oss Yngve på våre to siste tillitsvalgtsamlinger på Kielferja. Her øste Yngve av sine erfaringer og dro de historiske linjene i arbeiderbevegelsen sitt virke.

Vi lyser fred over Yngves minne og takker han for innsatsen for arbeiderbevegelsen gjennom et langt liv.

Siste saker