juni 12, 2020

Digitalt årsmøte gjennomført

Tirsdag forrige uke avholdt Ekofisk-Komiteen sitt årsmøte på den digitale møteplattformen Microsoft Teams.

Som kjent tok styret en beslutning i februar om å utsette Ekofisk-Komiteens årsmøte som var planlagt 17. – 18. mars.  Styret fulgte situasjonen nøye, og i mai ble det tatt en beslutning om å gjennomføre møtet digitalt. Det var knyttet stor spenning til om vi klarte å gjennomføre møtet på en effektiv og demokratisk måte.

Årsmøtet ble gjennomført så og si uten tekniske utfordringer.

Tilbakemeldingene fra årsmøtedelegatene har vært utelukkende positiv og styret er av den oppfatning at vi klarte å ivareta en forsvarlig demokratisk behandling til tross for at det ble kuttet kraftig ned på tid.

Årsmøtereferatet vil bli publisert så snart protokollen er godkjent.

Siste saker