januar 22, 2021

Digitalt årsmøte

Ekofisk-Komiteens styre vedtok denne uken at årets årsmøte skal avholdes digitalt. Dette med bakgrunn i den smittesituasjonen som er i landet. Det er også valg av nytt hovedstyre i år, og styret har derfor vurdert det slik at det er viktig å få avholdt møtet på oppsatt dato.

Årsmøtet vil bli avholdt på Teams tirsdag 16. mars kl 10:00 – 16:00.

Det vil i løpet av neste uke bli sendt ut formell innkalling til alle våre tillitsvalgte med praktisk informasjon om gjennomføringen samt årsmøtepapirer. Som tidligere vil innkalling og papirer bli sendt ut både digitalt og på papir. Vi ber våre tillitsvalgte merke seg påmeldingsfristen som er satt til senest innen 26. februar.

Tillitsvalgte som ikke kan møte må ta kontakt med vara for å sikre at alle grupper får representasjon iht vedtektene.

Siste saker