mars 19, 2024

Dysleksivennlig Arbeidsplass (DVA)

Den lokale arbeidsgruppa som er nedsatt for å arbeide med dysleksivennlig arbeidsplass (DVA) i ConocoPhillips, var forrige uke på konferanse i Oslo arrangert av Norsk Industri, IE&FLT og Dysleksi Norge.

Åtte bedrifter har over en 2-års periode deltatt i et pilotprosjekt. Rapporten fra dette arbeidet ble overrakt partene i arbeidslivet (LO og NHO), som nå ønsker å ta arbeidet videre på et nasjonalt nivå. Vi fikk også høre om hvilke erfaringer noen av bedriftene hadde gjort seg underveis i arbeidet.

Les mer om konferansen her: https://dysleksinorge.no/sikter-pa-a-gjore-arbeidslivet-dysleksivennlig-for-1-4-av-norges-arbeidsstyrke/
På denne siden vil du også finne selve rapporten, med en QR kode som muliggjør å lytte til hva som står i rapporten.

Lokalt vil det nå brukes tid på å gå gjennom rapporten, videre står bedriftsbesøk til noen av pilot bedriftene på programmet. Vi ønsker også å lage en handlingsplan for arbeidet som skal gjennomføres framover.

Den lokale arbeidsgruppen består av Anne Hilde Halleraker og Julian Båfjord fra bedriften, Hilde Trondsen og Einar Malin som arbeidstakerrepresentanter samt Ståle Skretting og Trond T. Haugbjørg fra Ekofisk-Komiteen. Gruppen rapporterer til Manager GEA Operations, Bjørn Rølland. Arbeidet er solid forankret i bedriftens høyeste organ, BU/AMU.

Anne Hilde Halleraker, Hilde Trondsen, Einar Malin og Ståle Skretting på DVA konferansen

Bjørn Rølland sier følgende om arbeidet:
«ConocoPhillips har over en lengre periode jobbet med inkludering og mangfold. Dette er store tema, men kan oppsummeres med et enkelt sitat: Det er plass til alle i herberget. Når potensielt rundt 5% av organisasjonen føler utenforskap og evt. lite tilrettelegging ift. lese- og skrivevansker er det vårt ansvar å gjøre noe med dette. Dette handler om inkludering og mangfold i praksis. Det å ha fått innsikt i dysleksi-prosessen Nikkelverket i Kristiansand har gjennomført var en «eye-opener» og svært nyttig for min del. Jeg håper vi skal få på plass en like god prosess i ConocoPhillips Norge.»

Ekofisk-Komiteen og ConocoPhillips er så heldige å ha fått med to arbeidstaker representanter som selv har utfordringer med lese- og skrivevansker, matematikkvansker eller språkvansker i sin arbeidshverdag. Selv sier de følgende om hvorfor de meldte sin interesse for å delta i arbeidet.

Einar Malin uttaler:
«Å ha dysleksi kan være en utfordring i arbeidshverdagen, særlig når det skal leses lange prosedyrer eller skrive mail. Derfor synes jeg det er veldig bra at bedriften sammen med Ekofisk komitéen har lyst og bli mer dysleksivennlig. Jeg ser frem til å jobbe videre fremover med dette».

Hilde Trondsen kommenterer:
«Når det kom opp et spørsmål om der var noen som ville være med i ei gruppe med dysleksi så var jeg ganske kjapp med å si at det ville jeg. Jeg sliter selv med lesing. Litt skriving og. Mange i min familie sliter med dysleksi. Jeg ville være med i ei gruppe slik at jeg kan se hvilke muligheter som finnes (hjelpemidler osv.). Der er sikkert mange i ConocoPhillips som sliter og da kan jeg være med som en pilot for dem og».

Etter hvert vil det bli informert om arbeidet i ulike kanaler, via både bedriften og Ekofisk-Komiteen.

Siste saker