mai 31, 2024

Dysleksivennlig arbeidsplass – nå med egen hjemmeside

Som mange sikkert har fått med seg er det satt i gang et arbeid for at ConocoPhillips Norge skal bli en mer dysleksivennlig arbeidsplass (DVA).

Nylig ble en egen nettside publisert på TheMark (intranett). Her kan du blant annet finne nyheter, tips og råd, diverse informasjon samt brosjyrer og presentasjoner.

Siden vil være under utvikling i tiden framover. Du kan velge mellom norsk og engelsk utgave når du har klikket deg inn på siden.

Siden finner du her: https://conocophillips.sharepoint.com/sites/Dysleksi/SitePages/nb/TopicHome.aspx (intranett)

I årets forhandlinger på Bransjeavtalen fikk vi inn en bestemmelse i tariffavtalen som gir partene på alle arbeidsplasser rett til å kreve en handlingsplan for dysleksiarbeidet. Dette får ikke direkte konsekvenser for oss nå, siden vi allerede er i gang med arbeidet, men er en styrking som sikrer at arbeidet for en mer dysleksivennlig arbeidsplass nå kan spre seg til resten av bransjen vår også.

Teksten vi fikk inn i Bransjeavtalen:

Dysleksivennlig arbeidsplass

Der en av partene ber om det, skal de lokale parter utarbeide handlingsplan for dysleksivennlig arbeidsplass. Bedrifter bundet av denne avtale oppfordres, som en del av dette arbeidet, til å legge til rette for en god åpenhetskultur i sine bedrifter der alle skal føle trygghet for å stå fram med sine utfordringer og at de vil bli ivaretatt på en god måte i samsvar med lov og avtaleverk.

Siste saker