september 16, 2023

EFAMU møte denne uken

Mandag 11. september hadde Ekofisk Komiteen og representanter fra vernetjenesten i våre største kontraktørselskaper møte med bedriftenes representanter i Ekofisk Felt Arbeidsmiljøutvalg (EFAMU). Møtene avholdes 4 ganger i året.

Bilde er fra formøte som avholdes mellom Ekofisk-Komiteen og hovedverneombudene fra kontraktørselskapene.

Flyttbare installasjoner er representert ved Lars Eirik Seldal, Seadrill
Boring fast installasjon er representert ved Fredrik Glenjen, Oddfjell Technology
Forpleining er representert ved Jan Åge Olsvik, ESS
Konstruksjon og vedlikehold er representert ved Lars Ole Ersland, Aker Solutions

Ekofisk-Komiteen har, som eneste fagforening i ConocoPhillips, 3 representanter i EFAMU. Disse er Eirik Birkeland, Frode Nirisen og Arild Emanuel Andersen.

I EFAMU møtes 7 representanter fra arbeidstakerne som oppramset ovenfor i tillegg møter 3 representanter fra ConocoPhillips ledelse samt 4 representanter fra ledelsen i kontraktørselskapene. Ekofisk-Komiteen og ledelsen i ConocoPhillips har leder med dobbeltstemme annethvert år, i år er Frode Nirisen (KHVO) fra Ekofisk-Komiteen leder.

Møtet består av faste saker som feks helserapport inkludert presentasjon av leverandørers sykefraværer og årets handlingsplan. I tillegg behandles innkomne saker. Saker som ikke finner sin løsning i LSU (det lokale arbeidsmiljøutvalget om bord) kan også tas videre i EFAMU.

Som eneste operatørselskap har vi i ConocoPhillips vedtak om at samsoving (2 eller flere personer sover på samme lugar samtidig) ikke er tillatt. Dette vedtaket ble gjort i EFAMU i samarbeid med de tillitsvalgte og vernetjeneste hos underleverandørene i 2007. Dette vedtaket førte til at samsovingen opphørte på hele Ekofisk i 2008 og er nok et av de mest betydningsfulle vedtakene som er gjort i EFAMUs historie. Et eksempel på hvor viktig det er å være organisert og bruke styrken i en sterk fagforening på en god måte til det beste for alle på feltet.

Heldigvis blir de fleste saker løst på et lavere nivå og vi slipper å bruke makten som ligger i EFAMU til å tvinge igjennom saker slik som var tilfellet med samsovingsaken.

Referatene ligger på The Mark og blir hengt opp på tilvist plass offshore.

Siste saker