mars 17, 2023

Ekofisk-Komiteen aksepterer ikke svekkelse av sikkerheten på norsk sokkel

Et enstemmig årsmøte i Ekofisk-Komiteen vedtok følgende uttalelse onsdag denne uken:

Ekofisk-Komiteens forutsetning for å støtte nye installasjoner på norsk sokkel er at sikkerhet, arbeidsmiljø  og hensynet til ytre miljø er like godt, eller bedre ivaretatt enn på konvensjonelle bemannede innretninger.

Ekofisk-Komiteens krav om lokal kontroll når det er personell om bord ligger fast.

Siste saker