mai 16, 2019

Ekofisk-Komiteen deltok på ledersamling

Tirsdag denne uken deltok arbeidsutvalget og lederen for Ekofisk-Komiteen land på en stor ledersamling for selskapet onshore-ledelse.

Den årlige ledersamlingen fant sted på Ølbergstranden, ca 100 personer deltok. Samlingen er lagt opp som som en gruppebasert brainstorming for å gi bedriftens toppledelse innspill til plan- og strategiarbeidet for å sikre en fortsatt lønnsom og sikker drift fremover.

Siste saker