august 14, 2023

Ekofisk-Komiteen den første fagorganisasjonen på norsk sokkel

“Det foreligger en del romantiske historier om opprettelsen Ekofisk-Komiteen. Men sannheten er nok mer robust enn romantisk. Noen ildsjeler med støtte av sine arbeidskolleger så seg lei på at de fagforeningene som forsøkte å få innpass på plattformene i Nordsjøen verken hadde evne eller ryggrad til å forstå de problemene en måtte mestre for å få ti et ryddig helse, miljø og sikkerhetsnivå ute i havet.”

Slik begynner Kapittel 2 i historien om Ekofisk-Komiteen som ble utgitt i forbindelse med foreningens 30 års jubileum i 2004. Kapittelet heter “Forspillet til opprettelsen av Ekofisk-Komiteen”.

Det første større kullet med faste ansatte i Phillips Petroleum Company i Norge begynte i februar 1973, allerede i løpet av den første sommeren begynte arbeidet for å finne ut hvor de ansatte skulle høre til i de etablerte fagorganisasjonene. De ansatte valgte Egil Berle til å være talsmann for de Phillipsansatte i denne prosessen. Det ble jobbet iherdig utover høsten og vinteren. Det som senere skulle bli Ekofisk-Komiteen var i støpeskjeen og forhandlet lønns- og arbeidsvilkår med sin arbeidsgiver.

Til neste år feirer Ekofisk-Komiteen 50 år. Vi er fortsatt en av de største fagforeningene på norsk sokkel. Vi organiserer 73% av de fagorganiserte i ConocoPhillips Norge, vi organiserer vertikalt alle kategorier ansatte både i havet og på land og er klare for å kjempe for våre medlemmers rettigheter også i de neste 50 år.

Siste saker