februar 28, 2024

Ekofisk-Komiteen er klar for streik fra midnatt

Det pågår nå mekling på tredje dagen hos Riksmekleren i Oslo i spørsmålet om tariffavtale for IE&FLT sine medlemmer i SLB UK.

Hvis ikke partene kommer til enighet vil 23 medlemmer i Ekofisk-Komiteen, sammen med 52 medlemmer i IE&FLT klubben i Archer, gå ut i sympatistreik ved midnatt natt til torsdag. Blir sympatistreiken en realitet vil dette bli kommunisert på våre nettsider.

Ekofisk-Komiteen sine medlemmer som er tatt ut i streik står akkurat nå i frontlinjen i kampen for å sikre at alle arbeidstakere i Norge skal ha et anstendig og organisert arbeidsliv med norske lønns og arbeidsvilkår i framtida. Dette gjør de på vegne av Ekofisk-Komiteen sine 1.400 medlemmer, IE&FLT sine 80.000 medlemmer og LO sine over 1.000.000 medlemmer.

For ytterligere informasjon om bakgrunnen for streiken oppfordrer vi til å lese tidligere artikler lagt ut på Ekofisk-Komiteen sin hjemmeside.

Ekofisk-Komiteen oppretter streikekontor fra torsdag morgen klokka 0700. Kontoret vil være bemannet hver dag mellom 07:00 og 19:00 så lenge en eventuell streik pågår.

Streiketelefon: 476 72 544

I tillegg vil hovedtillitsvalgt/hovedverneombud offshore være tilgjengelig som normalt.

Kort om streikebryteri

Streikebryteri er ikke forbudt ved norsk lov. Det er likevel bred enighet i samfunnet om at streikebryteri er sosialt og moralsk forkastelig. Enhver arbeidstaker har derfor rett til å nekte og utføre arbeid som kan være streikebryteri inntil det er avklart mellom partene om arbeidet er streikebryteri eller ikke.

Det kan være straffbart å anklage noen for streikebryteri, men å stille spørsmål og få dette avklart er i alles rett og interesse.

Vi oppfordrer alle våre medlemmer som har mistanke om at arbeid de blir pålagt kan være streikebryteri til å be om en avklaring rundt dette før arbeidet blir utført.

Ekofisk-Komiteen og ConocoPhillips har inngått avtale om hvordan streiken skal håndteres. Her er det blant annet avtalt at det skal avholdes daglige møter mellom arbeidsutvalget i Ekofisk-Komiteen og bedriftsledelsen. Det er i disse møtene avklaringer om, blant annet, streikebryteri skal diskuteres. Dette er viktig å overholde av begge parter, for å ivareta arbeidsmiljøet offshore. Husk vi skal arbeide sammen etter streiken også.

Sammen er vi sterke!

Siste saker