februar 7, 2024

Ekofisk-Komiteen tas ut i sympatistreik

LO og forbundsledelsen besluttet i går å ta ut store deler av mekanikerne på Ekofisk kompleks og SV brønnhodeteknikere organisert i Ekofisk-Komiteen i sympatistreik. Dette for å legge ytterligere press på SLB UK, og ikke minst oppdragsgiver ConocoPhillips som har valgt å benytte SLB UK som sin leverandør. Uttaket omfatter 23 personer, og trer i kraft ved midnatt natt til torsdag 29. februar. Altså skal alle gå på arbeid som normalt frem til slutten av februar.

Denne eskaleringen skjer etter en historisk dom i arbeidsretten mandag, der IE&FLT og LO fikk rettens medhold på alle punkter i saken mot Norges Rederiforbund (NR) om lovligheten av sympatistreik i Archer AS.

Dommen slår blant annet fast at streiken i SLB UK skal bedømmes etter norsk rett, og at bruken av sympatiaksjon i Archer er lovlig.

Archers varslede sympatistreik trer i kraft natt til 29. februar hvis hovedkonflikten ikke har funnet en løsning.

Dette handler om noe så grunnleggende som retten til å organisere seg og retten til tariffavtaler. Dommen i arbeidsretten har gitt oss verktøyet til å få dette på plass. Nå må vi ta i bruk verktøyet. Når arbeidsgiversiden slår seg vrang, er streikevåpenet det eneste som står mellom seier og fullstendig overkjøring.

Utfallet av kampen vil ha avgjørende betydning for hvordan vår næring og fremtidig industri på havet skal driftes i fortsettelsen. Skal norsk sokkel drives av uorganiserte bedrifter uten tariffavtale eller seriøse organiserte bedrifter med ordna forhold, det er dette denne kampen handler om!

Ekofisk-Komiteen ut i sympatistreik

Nå har forbundsledelsen i IE&FLT sammen med LO varslet plassoppsigelse for 23 mekanikere ansatt i ConocoPhillips Norge. Varselet om plassoppsigelse er overlevert NHO i et forhandlingsmøte i dag onsdag morgen.

Som vi har omtalt tidligere kommer sympatistreikene som en følge av at streiken i SLB UK, som har pågått i 10 måneder, ikke har hatt effekt. Dette som følge av at det er satt inn streikebrytere for å holde syrestimuleringsaktivitetene på Ekofisk i gang.

Vi innkaller derfor til et medlemsmøte på Teams for alle våre medlemmer i mekanisk avdeling på Ekofisk kompleks og SV mekanisk brønnhodeavdeling fredag 9.2.2024 kl 10:00. På møtet vil det bli orientert grundig om bakgrunnen for streiken og praktisk gjennomføring.

Det er gjort vedtak i forbundsstyret om full lønnskompensasjon for sympatiaksjonen i Archer, et slikt formelt vedtak må også gjøres for oss. Uansett har Ekofisk-Komiteen et solid streikefond som vil bli brukt. Vårt mål er at ingen skal tape på å stå i front i en kamp for tariffavtale i SLB UK på vegne av felleskapet.

Vi vil fortløpende orientere dem som er omfattet av streikeuttaket.

Vi oppfordrer alle i de berørte avdelingene til å delta på medlemsmøtet på fredag, uavhengig av om du har fått beskjed om at du er tatt ut streik eller ikke. Samhold er viktig i den situasjonen vi nå er på vei inn i. Vi vil sende innkalling til møtet på SMS og til jobb-epost (og til private e-postadresser til dem vi har det registrert på). Er det noen som ikke har anledning til å delta på fredag, eller har praktiske utfordringer, ta kontakt med ekofisk-komiteen@conocophillips.com eller ring 52 02 14 03.

Vi er nå i en meget spesiell og krevende situasjon, det er derfor viktig at alle våre medlemmer støtter opp om streiken. Opptrer støttende ovenfor dem som nå blir tatt ut som frontkjempere for en av de viktigste streikene i norsk sokkels historie. Streiken handler om norske lønns- og arbeidsvilkår på norsk sokkel, og er dermed viktig for oss alle. Tillater vi sosial dumping, gjennom at personell som jobber på norsk sokkel ikke gis norske tariffavtaler, er det en trussel for vilkårene til oss alle.

fredag kl. 14:00 avholdes det TV/VO møte på EKOL og Teams som vanlig. Alle tillitsvalgte oppfordres til å delta på dette møtet, også dere som er hjemme på friperiode, da det vil bli gitt utvidet orientering om sympatistreiken i det møtet. Trenger du tilgang til Teamsmøte ta kontakt med ekofisk-komiteen@conocophillips.com.

Basert på årelangt samarbeid og tidligere erfaringer mellom Ekofisk-Komiteen og ConocoPhillips, har vi tiltro til at selskapet vil opptre ryddig i håndteringen av denne saken. Altså anerkjenner Ekofisk-Komiteens rett til å gjennomføre sympatiaksjon som et legitimt virkemiddel for å få på plass tariffavtale i SLB UK i tråd med den norske modellen.

Les mer om konflikten:

Denne dommen er en av LOs største seiere noen gang, mener nestleder (frifagbevegelse.no)

Arbeidsretten slår fast at SLB UK-streiken er norsk arbeidskonflikt (industrienergi.no) 

– En historisk dom som det vil snakkes om i hundre år (Aftenbladet.no, abonnement) 

IE&FLT kan iverksette sympatiaksjon til støtte for streiken i SLB UK (rederi.no, Norges Rederiforbund) 

Dom fra Arbeidsretten (arbeidsretten.no) 

Siste saker