april 8, 2016

Ekofisk-Komiteen til arbeidsretten

arbeidsretten30. og 31. Mars møtte Ekofisk-Komiteen/IndustriEnergi/LO mot ConocoPhillips/NOG/NHO i arbeidsretten.
Tvisten som ble behandlet i arbeidsretten dreier seg om hvor vidt ansatte har krav på betaling når bedriften kansellerer deler av den avtalte oppholdsperioden på sokkelen.

Tvisten har sin opprinnelse fra Shut Down 2013, hvor bedriften avtalte 3-3 arbeidsplaner med en rekke ansatte. Arbeidsplanene ble utarbeidet og kommunisert ut til hver enkelt ansatt ca. 2. mnd før revisjonsstansen startet. Underveis i revisjonsstansen fant bedriften, av ulike årsaker, ut at det allikevel ikke var behov for personellet de hadde inngått avtale med og kansellerte avtalte og oppsatt arbeidsperioder på kort varsel.

Ekofisk-Komiteen påberopte brudd på operatøravtalen pkt 3.3 – nest siste avsnitt og krevde betaling for den avtalte arbeidsperioden ihht oppsatt arbeidsplan. Et krav bedriften ikke ønsket å etterkomme. Saken har videre vært til organisasjonsmessig behandling i forhandlingsmøter mellom IndustriEnergi og Norsk Olje og Gass uten at man kom til enighet. Heller ikke i forhandlingene mellom LO og NHO ble det enighet om tolkningen av tariffavtalens pkt 3.3. Dermed endte tolkningspørsmålet, etter snart 3 års behandlingstid, som en sak for arbeidsretten. Domsavsigelse er ventet i løpet av uke 17.

Siste saker