august 10, 2023

Ekofisk-Komiteen tilstede på EnergiRike-konferansen

Leder i Ekofisk-Komiteen, Eirik Birkeland, har denne uken vært en del av Industri Energis delegasjon på EnergiRike-konferansen i Haugesund.

Det var mye fokus på havvind under konferansen, men også kjernekraft ble pekt på som en mulig langsiktig løsning for å sikre energitilgang i fremtiden.

På sine egne nettsider omtaler EnergiRike konferansen slik:

“EnergiRike belyser betydningen energitilgang og energibruk har for verdiskaping, det grønne skifte, innovasjon og næringsutvikling. Konferansen er en viktig møtearena for ledere innen energi, industri, teknologi, finans, akademia og politikere, og betegnes som en av årets viktigste møtearenaer for kunnskaps- og meningsutveksling. EnergiRike-konferansen arrangeres i år for 23. gang.”

Industri Energi er  gjennom medlemsskapet i EnergiRike medarrangør av konferansen sammen med LO og NHO og mange viktige industri og energibedrifter som Equinor, Gassco, Hydro, Eramet, Tizir, Saudefaldene og SKL med flere. Konferansen gir et viktig innblikk i hva som rører seg innen energifeltet, både politisk, i energibedriftene og i den kraftforedlende industrien.

Les mer om konferansen her: www.energirikekonferansen.no

Siste saker