september 22, 2023

Ekofisk-Komiteen UNG

Onsdag denne uken møttes 4 unge medlemmer av Ekofisk-Komiteen for å se på muligheten for å starte opp et utvalg for unge medlemmer i fagforeningen vår. Resultatet er at det settes ned et interimsstyre for å jobbe videre med å finne form og innhold på et slikt utvalg.

Et utvalg for unge medlemmer kan være et nyttig verktøy for å engasjere og organisere unge medlemmer til fagforeningen vår. Å skape et fellesskap blant unge som kan diskutere saker som angår dem og delta på tillitsvalgtopplæring osv, kan være et viktig bidrag til å skape en bevissthet rundt viktigheten av å være fagorganisert, og skape et godt grunnlag for å rekruttere unge inn som tillitsvalgte i organisasjonen.

På møtet deltok Benjamin Helliesen (Prosesstekniker, Ekofisk kompleks), Robin Grindheim (Prosesstekniker Ekofisk kompleks), Ole Christian Dahl (IKT-lærling) og Ruben Gullbraa (kontorlærling). I tillegg deltok leder og 1. nestleder i Ekofisk-Komiteen, Eirik Birkeland og Trond Tidemann Haugbjørg.

Disse fire unge medlemmene utgjør interimsstyre og de vil møtes igjen for å konstituere seg og stake ut kursen for det videre arbeidet.

Siste saker