april 12, 2024

Ekofisk-Komiteens nattskiftutvalg

Etter å ha ligget i dvale i 12-13 år er det igjen blåst liv i Ekofisk-Komiteens nattskiftutvalg. Utvalget hadde sitt første møte på Ekofisk-Komiteen sitt kontor i Tananger torsdag denne uken.

Dette var et halvdagsmøte med felles lunsj innbakt i programmet.

På møtet gikk vi gjennom mandatet som utvalget skal jobbe etter. Mandatet er godkjent av Ekofisk-Komiteen sitt styre.

Videre hadde vi en gjennomgang av allerede innkomne innspill til utvalget, samt vedtatte årsmøtesaker som er relevante for utvalget. Vi kikka også på noe av det som tidligere nattskiftutvalg har jobba med. Vi tar sikte på å avholde 2-3 fysiske møter i året samt en del teamsmøter. Ellers er det opprettet en teamsgruppe hvor vi også holder kontakten, samt legger inn relevant materiell. Deltagerne i utvalget vil nå sette seg inn i aktuell forskning, litteratur og regelverk på området. Det ble også fordelt noen aksjoner som det skal arbeides videre med framover.

Utvalget tar gjerne imot innspill på ting som kan være med å forbedre tilværelsen som nattskiftarbeider. Disse vil bli behandlet i utvalget.

Deltagerne i utvalget er Arild E. Andersen, Trond T. Haugbjørg, Sandra Larsen, Rune Andre Eikeskog og Arnstein Berge

Siste saker