april 18, 2018

Ekofisk-Komiteens styre anbefaler å stemme ja

I disse dager sendes resultatet fra LO-NHO-oppgjøret ut til dere medlemmer på uravstemning. Det betyr at det er dere som skal bestemme om dere vil godta meklingsresultatet eller ikke. Vi oppfordrer alle til å stemme ja. Man kan stemme via Min side, eller ved å svare på SMS som ble sendt ut i går tirsdag 17.4.

Uravstemningen blir gjennomført elektronisk, og det er to måter man kan stemme på:

– Ved å svare på en SMS som sendes ut i løpet av tirsdag 17.04.
eller
– Ved å gå inn på Min side, logge seg inn og stemme der.

Uravstemningen starter tirsdag 17.04 og avsluttes 26.04 klokken 12:00.

Alle registrerte medlemmer med stemmerett som har fått en SMS om uravstemning kan stemme ved å svare på meldingen. Eller man kan stemme via Min side.

Har man derimot ikke fått SMS (vi har ikke telefonnummer til alle) må man stemme via Min side. På Min side logger du deg inn ved å skrive følgende informasjon inn i de to feltene på innloggingssiden:

E-postadresse eller medlemsnummer
Fødselsdato (ddmmåå)

De viktigste resultatene er:

• En forbedret AFP-ordning
• Enighet om målene for en ny, framtidig AFP
• Slitertillegg
• Økt kjøpekraft for alle
• Særskilte lav- og likelønnstillegg
• Tiltak mot sosial dumping

Forbundet har også laget en egen samleside nyhetsartikler som har blitt skrevet om oppgjøret. Her kan du finne mer informasjon om de ulike kravene og resultatene.

Forbundets anbefaling: Stem JA for bedre AFP og økt lønn

Søndag 8. april ble vi enige med arbeidsgiverne om et meklingsresultat på LO-NHO-området. Nå er det dere – medlemmene våre, som skal si deres mening og bestemme oppgjørets endelige utfall. Jeg oppfordrer dere til å bruke stemmeretten!

Industri Energi sitt forbundsstyre har enstemmig vedtatt å anbefale medlemmene å stemme JA. LOs forhandlingsutvalg, hvor alle forbundene var representert, anbefaler også å stemme ja.

Det er mange gode grunner til at vi anbefaler medlemmene våre å stemme ja. Spesielt fornøyd er jeg med det vi har fått til innen AFP og pensjon, og da særlig tiltakene for å sikre sliterne i arbeidslivet. Det er og gjort viktige forbedringer i kampen mot sosial dumping.

Det er også veldig viktig at vi har fått gjennomslag for kravet om økt lønn, med et generelt tillegg til alle – og ikke minst et godt lavlønnstillegg som omfatter våre medlemmer på overenskomstene for vaskerier og renserier og for glass og keramisk industri. Vi skulle gjerne sett at dette tillegget også omfattet enkeltbedrifter på andre overenskomster vi vet ligger under 90 prosent av industrisnittet, men det lot seg ikke gjøre i dette oppgjøret. Vi kommer tilbake til dette.

Gjennom oppgjøret har vi i stor grad har fått gjennomslag for kravene våre. For det som vi vet er viktig for medlemmene våre. Vår klare anbefaling er derfor: STEM JA!

Frode Alfheim

Forbundsleder, Industri Energi

Siste saker