juni 13, 2016

En kamp verdt å kjempe! Lønnsoppgjøret 2016

Som de fleste har fått med seg ble det brudd i forhanldingene på sokkelavtalene. Det betyr at lønnsoppgjøret ikke blir ferdigstilt før sommerferien slår inn for fullt. Vi har fått tildelt meklingsdato den 30. juni og 1. juli. Dersom vi ikke kommer til enighet under meklingen vil vi ende opp i en streik. Dersom vi kommer til enighet vil de lokale fohandlingene gjennomføres i løpet av august.

Vi rakk aldri å overrekke kravlisten i årets forhandlinger. Det ble klart helt fra starten av at arbeidsgiverne ikke hadde til hensikt å etterleve frontfagsmodellen og de etablerte rammene for lønnsforhandlinger.
Vi har allikevel mottat en kopi av arbeidsgivernes kravliste. Oppsummert ser kravlisten slik ut:

  • Null i lønnsregulering.
  • Endring av arbeidsplaner skal kompenseres ut fra gjennomsnittlig arbeidet tid og ikke som overtid/tapt fritid for avvik fra 2-4 rotasjon.
  • Kompensasjon for arbeid i friperiode skal være flat timelønn, overtid skal først komme til anvendelse når man passerer 1582 timer på et år.
  • Kurs i friperioden skal godgjøres med vanlig timelønn for normert kurstid, mot dagens overtidsbetaling 8 timer pr. dag.
  • Toppen av frekkhet er når de krever mer enn halvert innbetaling til OSO – «tap av helsesertifikat»

Uenigheten

At arbeidsgiverne spiller på at oljebransjen er inne i tøffe tider, kommer ikke som en overraskelse. Det som derimot overrasker er at de velger å kjøre en linje der de egger til kamp, og angriper sine egne arbeidstakere. Historisk sett er det nettopp i utfordrende tider, at begge parter har hatt god nytte av et tett og godt, konstruktivt samarbeid. Et samarbeid som har bidratt til å finne de gode løsningene gjennom økt produktivitet og reduserte kostnader.

Uenigheten mellom partene nå, står om det prinsippielle. Skal selskaper som opererer i Norge etterleve den norske modellen og de reguleringsmekanismer vi over en årrekke har bygget opp. Mekanismer og institusjoner skapt for å sikre et samfunn basert på stor grad av forutsigbarhet, trygge rammer og økonomisk fordeling til alle. Eller skal det være fritt frem for de multinasjonale oljeselskapene å diktere lønns- og arbeidsvilkår.

Skal vi akseptere, at saklig argumentasjon i diskusjoner og relle forhandlinger ikke lenger skal være styrende i reguleringen av lønns- og arbeidsvilkårene våre?

Ekofisk-Komiteens svar er – Nei.

Er det verdt å streike for – Hvis ikke dette er verdt å kjempe for, hva er da verdig en streik..?

Siste saker