juli 6, 2023

Endringer i driftsledelsen

Både Nicolai Lenning og Rune Tufta bytter jobb. Ekofisk-Komiteen takker for samarbeidet.

Denne uka hadde Ekofisk-Komiteen sitt siste faste møte med Nicolai Lenning og Rune Tufta. Årsaken er at begge to tiltrer nye stillinger i selskapet etter sommerferien. Nicolai som Eldfisk Development Manager og Rune drar til Australia som APLNG Downstream Operations Manager.

Dette er faste månedlige møter med driftsledelsen for offshore aktivitetene hvor bedriften stiller med to representanter, HR stiller med en representant og Ekofisk-Komiteen med to representanter. Disse møtene er svært nyttige for begge parter.

Møtene er uformelle i den forstand at det ikke føres referat. Her diskuteres både større og mindre saker som det er greit å få en felles forståelse og/eller avklaringer på.

Ekofisk-Komiteen takker Nicolai og Rune for godt samarbeid og ønsker begge to lykke til i sine nye stillinger.

Siste saker