mai 7, 2015

Enighet i årets mellomoppgjør

Industri Energi og Norsk Olje- og Gass ble torsdag kveld enig i årets mellomoppgjør. Resultatet på 5500,- er i underkant av rammen på 2,7 prosent, som LO-NHO ble enige om i det sentrale oppgjøret.

Natt- og konferansetilleggene økes med henholdsvis kr 0,50,- og kr 1,50 per time. Helligdagstillegget øker med kr 20,- til 1900,-

Dette er et oppgjør uten streikerett, og reguleringklausulen slår fast at oppgjøret skal være i samsvar med det som ellers blir lønnsutviklingen i samfunnet.

“Dette er et moderat oppgjør som på en god måte signaliserer alvoret som oljebransjen er inne i, sier Leif Sande, Forbundsleder Industri Energi”

Protokollen ble signert av partene like før midnatt 7.Juni.

Vi minner om at vi Ekofisk-Komiteen har lokal forhandlingsrett, og at endelig resultat av årets oppgjør ikke er klart før de lokale forhandlingene er ferdigstilt.

De lokale forhandlingene er berammet til 27. og 28. mai.

Siste saker