november 4, 2020

Enighet i det lokale lønnsoppgjøret

Ekofisk-Komiteen og ConocoPhillips ble i dag enige om årets lønnsoppgjør for alle våre medlemmer.

De lokale forhandlingene ble som vanlig gjennomført på begge våre avtaleområder (Operatøravtalen og Bransjeavtalen).

Vi har kommet til enighet om en totalramme som er i tråd med frontfagsoppgjøret.

Ekofisk-Komiteen møtte med følgende forhandlingsutvalg: Eirik Birkeland (leder), Geir Terje Stengårdsbakken (nestleder), Ståle Skretting (E-K Land), Kim Stian Kolnes (E-K Nepco) og Arild Emanuel Andersen (Timelønnede)

Timelønnede (gjeldene fra 1. juni):

Lønnsmatrisen (årslønn inkl feriepenger) økes med 5.900,-

Skift-/nattillegg økes fra 76,50 til 80,-

Skift-/nattillegg m/ konferanse økes fra 96,50 til 100,-

Masketillegg økes fra 22,- til 25,- per time.

Helligdagsgodtgjørelsen økes fra 2025,- til 2060,-

Individuelt avlønnede (gjeldene fra 1. juli)

Lønnsjusteringsmatrise

Offshoretillegget økes med 0,9%.

Øvrige tillegg økes likt som for timelønnede.

Siste saker