juni 20, 2018

Enighet i det lokale lønnsoppgjøret

Ekofisk-Komiteen er godt fornøyd med årets lønnsoppgjør som gir et godt generelt tillegg til alle grupper. Grupper som ikke deltok når vi tidligere i år fikk utvidet karriereløpet for fagarbeidere til S0 blir kompensert for dette i årets lønnsoppgjør. Vi har også fått fjernet 2-4 trekket for ansatte i grad 15+.

Tariffert

Oppgjøret er gjeldene fra 1.6.2018.

Vi krevde et løft for alle HLOer på feltet, noe som i denne omgang resulterte i åpning av S1 lønnsklassen for HLOer på Ekofisk Lima.

Vi krevde også at kontrollromstillegget skulle økes og gjøres gjeldene for alle som har sitt arbeide i kontrollrommene på hele feltet, samt at kontrollromskoordinatorene på Ekofisk Kilo og Eldfisk Bravo må kompenseres for det ekstra ansvar som påligger disse stillingene. Bedriften avslo disse kravene, men vi gir ikke opp kampen for dette og vil jobbe videre for å få det på plass.

Årets oppgjør innebærer et generelt tillegg på 22.000,- til alle ansatte på operatøravtalen, lønnsklassene S3 og S4 får i tillegg 3.000,- på matrisen.

Justeringer av skift og helligdagsgodtgjørelsene ble avtalt i det sentrale oppgjøret:

  • Skift/natt-tillegget og tillegget ved behov for konferansetid justeres med 4,- kr til henholdsvis 73,50 og 93,50 per time.
  • Helligdagsgodtgjørelsen økes med 75,- til 1975,-.

Individuelt avlønnede

Oppgjøret er gjeldene fra 1.7.2018.

2-4 trekket fjernes, dette finansieres ved at ansatte som har dette trekket i dag ikke blir lønnsjustert i årets oppgjør samt at 1,5% trekkes fra neste års oppgjør.

Tabellen som viser prosentsatsene for de ulike soner og grupper ligger på vår Facebook gruppe

Se tabell

Hvis du er på ConocoPhillips intranett kan du også finne matrisen her:

Les artikkel om lønnsoppgjøret på The Mark

Vedlegg

Siste saker