mai 3, 2023

Enighet i det sentrale lønnsoppgjøret

Offshore Norge og Industri Energi kom til enighet om det sentrale oppgjøret på Operatøravtalen onsdagskveld. 

Leder, Eirik Birkeland, og nestleder, Trond T. Haugbjørg har onsdag vært en del av forhandlingsutvalget til Industri Energi og ført forhandlinger med Offshore Norge. Årets oppgjør er et mellomoppgjør der det kun forhandles om justering av avtalens økonomiske satser.

Oppgjøret er gjeldene for timelønnede i bedriften. 1. juni forhandler vi lokalt om lønnsregulering for både timelønnede (Operatøravtalen) og individuelt avlønnede (Bransjeavtalen). Hva lønnsreguleringen blir for våre medlemmer er derfor ikke klart før etter de lokale forhandlingene.

Enigheten er som følger:

Det gis et garantert lønnstillegg på kr. 41.700,- før vi går inn i de lokale forhandlingene med ConocoPhillips torsdag 1. juni.

Nattskifttillegget justeres med 4,50 til kr 91,50 og nattskift med konferanse justeres med 6 kroner til kr 115,-.

Helligdagstillegget reguleres med kr 75,- til kr 2.275,-.

Industri Energi la inn følgende protokolltilførsel:

Våre ledere maner til kollektiv fornuft for arbeidstakere og peker i forhandlingene på viktigheten av frontfagsrammen. Samtidig tar de selv ut en rekordhøy lønnsvekst på over 20%. Dette bidrar til å undergrave den norske modellen. Det kan ikke bare være arbeidstakere som skal bidra til en bærekraftig lønnsutvikling. Dette må også våre ledere være med på, og Offshore Norge og NHO har et ansvar for at dette skjer.

Industri Energi ser også med bekymring på de store forskjeller i bonusutbetalinger i bedriftene. Dette bidra til dårlig arbeidsmiljø og uakseptable forskjeller blant de ansatte. Vår holdning er at dersom det skal gis bonus skal denne være lik i kroner for alle ansatte i bedriften.

Les mer om oppgjøret her: https://industrienergi.no/nyhet/mellomoppgjoret-2023-enighet-i-lonnsoppgjoret-for-sokkelansatte/

Siste saker