september 15, 2022

Enighet i forhandlingene på Bransjeavtalen

Det betyr at resultatet fra de lokale forhandlingene nå kan effektueres og at lønnstilleggene etterbetales med virkning fra 1. juli 2022.

Bransjeavtalen er en overenskomst som gir rammer for lokale avtaler og det meste er regulert i lokal særavtale. Enigheten innebærer en videreføring av dagens sentrale avtale.

Selve avtalen ble signert 21.09.2022 og tilbakemelding fra bedriften er at lønnsregulering inkludert etterbetaling effektueres på neste lønning (september).

Som i operatøravtaleforhandlingene krevde vi å få inn følgende protokolltilførsel:

“Industri Energi ser med bekymring på utviklingen i medlemsbedriftene der store forskjeller i bonusutbetalinger gir dårlig arbeidsmiljø og uakseptable forskjeller blant våre medlemmer. Bonusordningene slik de praktiseres i dag framstår som et parallelt lønnssystem som truer det organiserte arbeidsliv, frontfaget og den norske modellen.”

 

 

Siste saker