juni 5, 2019

Enighet i lokalt lønnsoppgjør

Ekofisk-Komiteen har i dag kommet til enighet med bedriften i årets lønnsoppgjør.

Vi er godt fornøyde med det oppnådde resultat.

Tariff offshore
Virkning fra 1. juni 2019
Generelt tillegg 27.338,- på årslønn inkludert feriepenger.
Skift/nattillegg økes med 3,- til 76,50 og skift/natt med konferansetid økes til 96,50.
Helligdagsgodtgjørelsen økes med kr 50 til 2025,- per dag.

Individuelt avlønna:
Virkning fra 1. juli 2019

Lønnstabellen finner du på vår Facebookside.

– 2-4 trekket for fast ansatte offshore i grad 15+ ble fjernet fra og med 1. juli 2018. Dette ble betalt med lønnstrekk i fjor og 1,5% trekk i år for grad 15+ offshore.

Vedlegg

Siste saker