mai 11, 2021

Enighet i lokalt lønnsoppgjør

ConocoPhillips og Ekofisk-Komiteen ble i ettermiddag enige om årets lønnsregulering.

Oppgjøret for timelønnede gjeldene fra 1. juni 2021:

Timelønnede offshore gis et generelt tillegg på 23.500,- som tillegges lønnsmatrisen. Tillegget er inkludert feriepenger.

Som avtalt i det sentrale lønnsoppgjøret justeres skift/nattillegg med kr. 3,- til kr. 83,- per time. Skift/natttillegg med konferanse økes med kr. 4,- til kr. 104,- per time.  Helligdagstillegget økes med kr. 60,- til kr. 2120,- per dag. LO/NHO oppgjøret gjeldene fra 1. april oppgjøres med en engangsutbetaling på kr. 1075,-.

Oppgjøret for individuelt avlønnede gjeldene fra 1. juli 2021:

Matrise for å se din lønnsregulering finner du på vår Facebookside.

Lønnstillegget inkluderer det sentralt avtalte tillegget mellom LO/NHO.

Forhandlingsutvalget besto av:

Eirik Birkeland (leder), Geir Terje Stengårdsbakken (nestleder), Ståle Skretting (E-K land), Kim Stian Kolnes (E-K Nepco) og Arild Emanuel Andersen (E-K timelønnede).

Protokolltilførsel fra Ekofisk-Komiteen:

Vi er misfornøyde med at offshoretillegget for individuelt avlønnede offshore nok en gang ikke reguleres i tråd med rammen for oppgjøret. Vi anser offshoretillegget som en del av grunnlønnen til våre medlemmer.

Forskjellene i bonusutbetalinger i selskapet er for store og truer arbeidsmiljøet. Vi krevde i dette oppgjøret å inkludere offshoretillegget i bonusgrunnlaget som et første skritt på veien for å redusere forskjellene.

Siste saker