juni 28, 2022

Enighet i lokalt lønnsoppgjør

ConocoPhillips og Ekofisk-Komiteen ble i ettermiddag enige om årets lønnsregulering.

Oppgjøret for timelønnede gjeldene fra 1. juni 2022:

Timelønnede offshore gis et generelt tillegg på 35.728,- som tillegges lønnsmatrisen. Tillegget er inkludert feriepenger.

Som avtalt i det sentrale lønnsoppgjøret justeres skift/nattillegg med kr. 4,- til kr. 87,- per time. Skift/natttillegg med konferanse økes med kr. 5,- til kr. 109,- per time. Helligdagstillegget økes med kr. 80,- til kr. 2.200,- per dag.

Oppgjøret for individuelt avlønnede gjeldene fra 1. juli 2022*:

*Dersom Bransjeavtaleforhandlingene resulterer i en konflikt, vil iverksetting av lønnsjustering for ansatte tilknyttet denne avtalen bli utsatt inntil denne avtalen er signert.

KLIKK HER for å se lønnsmatrisen på vår Facebookside.<——————-

Forhandlingsutvalget besto av:

Eirik Birkeland (leder), Geir Terje Stengårdsbakken (nestleder), Ståle Skretting (E-K land), Kim Stian Kolnes (E-K Nepco) og Anbjørn Lærdal (E-K timelønnede).

Protokolltilførsel fra Ekofisk-Komiteen:

Ekofisk-Komiteen mener at store forskjeller i bonusutbetalinger i en bedrift gir dårlig arbeidsmiljø og uakseptable forskjeller blant de ansatte.
Vår holdning er at dersom det skal gis bonus skal denne være lik i kroner for alle ansatte i bedriften.

Vi er misfornøyde med at offshoretillegget for individuelt avlønnede offshore nok en gang ikke reguleres i tråd med rammen for oppgjøret. Vi anser offshoretillegget som en del av grunnlønnen til våre medlemmer.

Siste saker