mai 31, 2017

Enighet i lokalt lønnsoppgjør

Ekofisk-Komiteen og ConocoPhillips har i ettermiddag signert enighetsprotokoll i årets lokale mellomoppgjør. Ekofisk-Komiteen er svært fornøyd med at bedriften tok hensyn til våre krav og at vi kom fram til et godt resultat i årets oppgjør.

Individuet avlønna

Lønnsoppgjøret har virkning fra 1. juli 2017.

Skifttillegget for OLC økes med 150,- per måned

Timelønna

Lønnsoppgjøret har virkning fra 1. juni 2017.

Det tillegges et tillegg på 20.506,- kroner for alle timelønnede offshore på den lokale lønnmatrisens øverste linje (Årslønn med 12% feriepenger).

Skift/nattillegget og konferansetid økes med henholdsvis 0,50 og 1,50 kroner

Siste saker