juni 12, 2022

Enighet i meklingen på operatøravtalen

Søndag formiddag kom Industri Energi til enighet med Norsk olje og gass med hjelp av Riksmekleren.

Resultatet er et generelt tillegg på kr. 32.200,- og en justering av skifttillegg på kr. 4,- til kr. 87,- og skift- med konferanse på kr. 5,- til kr. 109,-. Helligdagstillegget justeres med kr. 80,- til kr. 2.200,-.

I tillegg justeres noen tekniske bestemmelser, les mer om dette her: Enighet i mekling, ingen streik på sokkelen – Industri Energi

Oppgjøret danner grunnlaget for de lokale forhandlingene som er planlagt gjennomført 28. – 29. juni.

Ekofisk-Komiteen har vært representert i meklingen ved leder Eirik Birkeland og nestleder Geir Terje Stengårdsbakken.

Siste saker