september 30, 2020

Enighet i meklingen på operatøravtalen

Etter nesten 6 timer på overtid har vi kommet til enighet med Norsk olje og gass om årets lønnsoppgjør i mekling.

Årets lønnsforhandlinger hadde en svært dårlig start og endte med brudd etter at vi fikk tilbud om null i generelt tillegg da vi prøvde å forhandle en avtale med Norsk olje og gass. Det har derfor vært en lang vei å komme til enighet med assistanse fra Riksmekleren om et oppgjør i tråd med frontfagets ramme på 1,7%.

I konkrete tall betyr det et garantert generelt tillegg på kr 4.700,- tillagt lønnsmatrisen med virkning fra 1. juni. Dette er utgangspunkt for årets lokale forhandlinger på operatøravtalen som forhandles samtidig med Bransjeavtalen som er gjeldene for de individuelt avlønnede i bedriften. Bakteppet for årets lokale forhandlinger er instruks fra Houston om null i lønnstillegg i 2020, men vi har gitt klar beskjed om at en i Norge må forholde seg til det norske forhandlingsinstituttet og at lokale forhandlinger skal gjennomføres og basere seg på de fire kriterier, økonomi, framtidsutsikter, produktivitet og konkurranseevne.

Et annet viktig krav var gjeninnføring av forskuttering av sykepenger i ESS og 4service, et viktig punkt som hindrer at denne utviklingen sprer seg på avtaleområdet.

Skifttillegget og skift med konferansetillegget økes  til henholdsvis fra 76,5- til 80,- og fra 96,5 til 100,- per time.

Maske/tanktillegg økes fra 22,- til kr 25,- per time.

Helligdagstillegget økes i fra 2025,- til 2060,-.

Vi inviterte også Norsk olje og gass til å skrive en intensjonsavtale med Industri Energi om å øke andelen norsk mat på norsk sokkel. Vi må svært skuffet konstatere at Norsk olje og gass tydeligvis ikke ser viktigheten av å bruke norske matråvarer, og på den måten være en viktig bidragsyter til å opprettholde norsk matproduksjon og selvforsyningsgrad. Dette kunne vært et viktig signal å sende til det norske samfunnet. Vi håper at ConocoPhillips er av en annen oppfatning enn fellesskapet Norsk olje og gass i dette spørsmålet, da dette er en viktig sak for våre medlemmer.

Les mer her: industrienergi.no

Siste saker