mai 3, 2018

Enighet i sentrale lønnsforhandlinger

Industri Energi og Norsk olje og gass ble i natt enige om reguleringene av operatøravtalen. Ekofisk-Komiteen vil nå ta med seg resultatet fra de sentrale forhandlingene som grunnlag for lokale forhandlinger 19. og 20. juni.

Årets lønnsoppgjør ble kjørt som et samordna oppgjør der LO forhandla på vegne av alle LO forbund med NHO som motpart. Det viktigste kravet i årets oppgjør var å beholde og forbedre AFP, økt kjøpekraft, reise kost og losji bestemmelsene i Industrioverenskomsten samt forbedret OTP.

Medlemmene stemte et soleklart ja til det sentrale forhandlingsresultatet og ramma på 2,8% la grunnlaget for forhandlingene mellom Industri Energi og Norsk olje og gass.

Betydelig økning av skift-/nattillegg

Industri Energi krevde et betydelig løft for natt og skift med konferansetid, resultatet er at begge økes med 4 kroner til henholdsvis 73,50 og 93,50 kroner.

Grunnlag for lokale forhandlinger

Matrisene i operatøravtalen økes med 16.200,-.

Helligdagsgodtgjørelse

Helligdagsgodgjørelsen økes med 75,- kroner til 1975,- kroner per dag.

Utvalgsarbeid

Det er videre enighet om at det skal nedsettes et partssamensatt utvalg som skal se på utvikling av operatøravtalen i lys av nye samarbeids- og driftsformer.

 

Det blir lokale forhandlinger mellom Ekofisk-Komiteen og ConocoPhillips for både Operatøravtalen (Timelønna offshore) og Bransjeavtalen (Individuelt avlønna) 19. og 20. juni.

Siste saker