mars 19, 2021

Enighet om etterlevelse av avtale om covid-19 testing

Siden oppstart av covid-19 testing har bedriften hevdet at den avtalte kompensasjonen ikke var gjeldene for personell i lønnsgradene 15+. Vi har hele veien vært klare på at vår avtale om kompensasjon gjelder for alle ansatte og innleide.

Bedriften har etter langvarige diskusjoner og press endelig innrømmet at vår opprinnelige avtale også innebefatter personell i lønnsgradene 15+. Siden lønnsgradene 15+ ikke har en definert timesats, er vi enige om at det rent praktisk løses med å gi en lik sum til alt personell i lønnsgradene 15+. Summen tilsvarer 2 timelønner av gjennomsnittslønn for det aktuelle personellet.

Siste saker