november 8, 2013

Enighet om lønnsinnplassering for vikarer

Ekofisk-Komiteen signerte i går en protokoll som sikrer likebehandling av innleide vikarer som går over i fast jobb for ConocoPhillips. Lønnsansiennitet regnes fra den dagen innleieforholdet startet.

Ekofisk-Komiteen signerte i går en protokoll som sikrer likebehandling av innleide vikarer som går over i fast jobb for ConocoPhillips. Lønnsansiennitet regnes fra den dagen innleieforholdet startet.

Etter lengre tids diskusjon om tolkningen av operatøravtalen § 4.1.5 kom partene i går til enighet om en lokal særavtale (erstatter § 4.1.5) som sikrer vikarer full lønnsopptjening for tiden som innleid vikar til ConocoPhillips. Dette får følger for alle vikarer som har blitt fast ansatt i ConocoPhillips de siste årene.

Dette får betydning både i form av at antall år som innleid vikar teller fullt ut i ansiennitetsberegningen og at vikarer ansatt etter 1. juli får delta på lønnsrullering ved første årsskiftet etter ansettelse (forutsatt at innleieforholdet startet før 1. juli).

Hvis du er ansatt de siste årene og mener du er feil lønnsinnplassert, ta kontakt med oss.

Ekofisk-Komiteen er godt fornøyd med resultatet.

Siste saker