mai 25, 2016

Enighet på bransjeavtalen

Det er oppnådd enighet om bransjeavtalen mellom Industri Energi og Norsk olje og gass. Nå skal lokale særavtaler forhandles videre i bedriftene. Partene er enige om at frontfagsoppgjøret legges til grunn.

Lønnsdannelsen for individuelt avlønnede forhandles lokalt i hver enkelt bedrift. De lokale forhandlingene i mellom ConocoPhillips og Ekofisk-Komiteen er planlagt avholdt 7.-9. juni.

Siste saker