april 11, 2014

Europeisk samarbeidsmøte (EWC)

Mandag 7. og tirsdag 8. april var ansatterepresentanter fra de europeiske landene hvor ConocoPhillips har aktiviteter samlet.

Møtet i år ble arrangert i Brussel. På dette møtet blir forskjellige saker som berører alle eller noen av landene behandlet. Sak som i år som fikk stor oppmerksomhet var helikoptersikkerhet og arbeid som foregår i de forskjellige landene i den sammenheng. I tillegg til vanlige agenda punkter fikk delegatene også en innføring i EU sitt arbeid og historie ved et besøk i Parlamentariumet som nylig ble åpnet for publikum. Ekofisk-Komiteen er representert med 6 delegater, og er den fagforeningen som har desidert flest representanter i dette møtet.

Siste saker