august 11, 2016

Evaluering av SD2016

Ekofisk-Komiteen og driftsledelsen er enige i at vi i felleskap skal evaluere SD2016 – hva gikk galt, hva gikk bra i planlegging og gjennomføring og hvordan kan dette forbedres til neste gang. Vi hadde, som kjent for mange, noen uønskede hendelser som både vi og bedriften ser svært alvorlig på.

Send gjerne inn innspill til ekofisk-komiteen@conocophillips.com og vi vil bringe innspill videre inn i arbeidsgruppen.

Siste saker