april 5, 2019

EWC delegatmøte

Onsdag og torsdag denne uken var ansattdelegatene i ConocoPhillips EWC fra Norge og Storbrittania samlet i Oslo for planlegging av høstens EWC møte i Stavanger.

For de britiske delegatene er det spennende tider og stor usikkerhet knyttet til hva fremtiden vil bringe. Om det blir salg av den operasjonelle delen på britisk side og hvem som eventuelt kjøper er spennende, og selvfølgelig går det mange rykter.

Det mest positive signalet fra britisk side var at bedriften ser på muligheten for å gå tilbake til 2-3 rotasjon på britisk sektor etter at vi løftet problemstillingen omkring 2-2 rotasjoner på britisk side og ønsket om å gå tilbake til en 2-3 rotasjon på forrige EWC møte.

I tillegg til møtevirksomhet fikk vi tid til å vise våre britiske kollegaer Oslo by og huset vårt på Youngstorvet.

Årets hovedmøte der også bedriftens toppledelse deltar er satt til 12. og 13. november i Stavanger.

Siste saker