november 15, 2018

EWC møte i Aberdeen

Mandag og tirsdag denne uken møtte Ekofisk-Komiteen ansattrepresentanter fra ConocoPhillips sine lokasjoner i Storbritannia, samt bedriftens toppledelse i Europa.

Selskaper som opererer i i flere EU land er pålagt å opprette et europeisk samarbeidsutvalg (European Work Council – EWC) i tråd med EU direktiv 2009/38/EC. EU direktivet er også tatt inn i i Hovedavtalen og allmengjort gjennom norsk lov.  EWC har til formål å bedre de ansattes konsultasjons- og informasjonsrettigheter i virksomheter som har grenseoverskridende aktiviteter.

EWC i ConocoPhillips består av 13 ansattrepresentanter, 7 av disse er norske hvorav 6 representerer Ekofisk-Komiteen. Tekna er representert med 1 delegat fra Norge. Utvalget har krav på å møte bedriftens toppledelse minst en gang i året, eller oftere ved behov. I tillegg møtes kun de ansattes representanter minst en gang i året for å koordinere og samkjøre i forkant av møtene med ledelsen.

Hovedtemaet på årets møte var misnøyen blant de offshoreansatte i Storbritannia med offshorerotasjonsordningen (2-2). Vi fikk noen små positive signaler fra ledelsen om at de ville sette ned en gruppe, der de ansatte er representert, for å se på mulige forbedringer. Når vi diskuterer saker som dette blir det veldig tydelig hvor viktig fagorganisering er, og hvordan tilnærmet fravær av fagforeninger på britisk side gjør at forskjellen i arbeidsvilkårene og arbeidstakermedvirkningen mellom våre naboland er enorme.

Av andre saker diskuterte vi karaktersystemet i bedriften og hvordan vi ser for oss EWC etter Brexit. Det ble gitt positive signaler fra ledelsen om at de ser på EWC som et nyttig fora og at det er noe de ønsker å fortsette med uavhengig av om det er en del av britisk lov.

Neste møte for ansattrepresentantene blir i Oslo 3. og 4. april 2019.

Siste saker