november 2, 2016

EWC møte i Aberdeen

Mandag og tirsdag denne uken var den norske EWC delegasjonen i Aberdeen for å møte toppledelsen i Europa og arbeidstakerrepresentanter fra Storbritannia.

Årets EWC startet med et formøte for arbeidstakerrepresentantene på mandag, der vi diskuterte pågående utfordringer rundt omkring i Europa, og ble enige om hvilke spørsmål og problemstillinger vi skulle bringe videre til toppledelsen i hovedmøtet på tirsdagen. På mandagskveld deltok alle på felles middag med ledelsen. Trond-Erik Johansen takket av mangeårig fagforeningsrepresentant, og Teessides EWC delegat de siste 6 år, Rob Bishop, for godt og konstruktivt samarbeid. Rob Bishop gikk av med pensjon tidligere i år.

Hovedmøtet fant sted på tirsdag. Ledelsen presenterte den økonomiske situasjonen, framtidsutsikter og planer. De økonomiske resultatene ser bra ut i dagens utfordrende klima. Det er tydelig mer optimisme og framtidstro både i UK og Norge nå enn det var for ett år siden. Vi adresserte også en del spørsmål og utfordringer sett fra et arbeidstakersynspunkt til ledelsen. Vårt inntrykk er at ledelsen tok våre innspill på alvor og det ble lovet over bordet å ta tak i de tingene som ikke kunne besvares der og da.

Alan Gilraine som er fagforeningsleder i Teesside overtar plassen til Rob Bishop som EWC delegat og ble også enstemmig valgt som nytt medlem i Executive Committee.

Siste saker