mai 5, 2017

EWC møte i Teesside

Vi har denne uken vært i Teeside på delegatmøte i EWC – European Work Council – Europeisk samarbeidsutvalg.

Den norske avdelingen i ConocoPhillips var representert med 6 delegater, 5 fra Ekofisk-Komiteen og 1 fra TEKNA. Vi møtte kollegaer fra Teeside, London og Aberdeenkontoret, samt fra offshore på engelsk-sektor.

Møtet var et forberedende møte til hovedmøte i EWC, der både arbeidstakerrepresentanter og ledelsen møter. Vi diskuterte blant annet arbeidstakermedvirkning i selskapet, kostnadskutt og sikkerhetsfokus.

Europeisk samarbeidsutvalg (EWC) er et nyttig forum for å knytte kontakter, bedre samarbeidet og bidra til en forbedring av arbeidstakerrettigheter på tvers av landegrenser i Europa. Språk- og kulturforskjeller er barrierer som lettest brytes ned ved å møtes fysisk og ha tid til å prate sammen og skape relasjoner.

I tillegg til møtet hadde alle delegatene en omvisning på selve Teeside terminalen. Det var interessant å se og høre om arbeidet på terminalen og få se hvor oljen fra Ekofisk feltet ankommer

Siste saker