desember 1, 2017

Få tilgang til lønnsslippen hjemme

Hvis du har satt opp Web-access code i Password Manager kan du logge inn på HR-Express hjemmefra.

Det gjør du på denne linken:

https://hrexpress.econocophillips.mobi/HRExp/

Siste saker