oktober 25, 2019

Fagarbeidere over 58 år uten fagbrev

Denne uken kom Ekofisk-Komiteen til enighet med bedriften om å gi annerkjennelse lønnsmessig til ansatte i fagarbeiderstillinger som er over 58 år, uten fagbrev og har mer enn 15 års erfaring i ConocoPhillips.

Enigheten gir denne kategorien av ansatte som innehar fagarbeiderstilling et lønnsløft, og likestiller disse lønnsmessig med fagarbeider med fagbrev. Dette er et viktig lønnsløft mot slutten av yrkeskarrieren som også vil ha betydning for pensjonsgrunnlaget.

Ekofisk-Komiteen er godt fornøyd med at vi endelig har kommet til enighet med bedriften i denne saken.

Enigheten får virkning ved lønnsrullering årsskiftet 2019/2020.

Siste saker