januar 22, 2024

Fjerningskampanje 2024

Tillitsvalgt og HVO Arild Emanuel Andersens deltok onsdag og torsdag forrige uke på Hazid hos HMC (Heerema Marine Contractors) i Leiden, Nederland.

Fra venstre: Dag Roar Johansen, Kenneth Staavi, Jostein Lindhom, Steinar Berntsen, Øystein Borgersrud, Arild E. Andersen og Trond Schei

Planen er at både Tor og den gamle fakkelstrukturen på Eldfisk Kompleks skal være fjernet innen juni måned. I løpet av vår og sommeren vil vi få besøk av både SSCV Thialf og SSCV Sleipnir på feltet.

Haziden ble gjennomført fysisk i Leiden og en hele delegasjon fra ConcoPhillips var til stede. I tillegg deltok noen aktører på Teams. Haziden omfattet HMC sitt arbeidsomfang ved fjerning av Tor topside, conductorer, fakkel og understell.

Alt skal sendes til Vats for håndtering/opphogging.

Det ble identifisert mange gode aksjoner og tiltak.

Siste saker