januar 31, 2014

Fleksible billetter på hjemreise

Grunnet helikopterforsinkelsene den siste tiden har Ekofisk-Komiteen hatt en dialog med bedriften om mulige løsninger. Det har vært diskutert om flightprogrammet kan flyttes slik at rutetidene blir mer reelle, dette ville kreve store omveltninger, og vi var enige om at dette ikke var hensiktsmessig i dagens situasjon.

Det var enighet om at en god løsning for å bøte på problemene var å tillate at alle offshoreansatte kan bestille fleksible-billetter for hjemreise fra offshore, inntil problemene er løst. For spørsmål om den praktiske gjennomføringen av denne enigheten ta kontakt med HRG.

Helikopterforsinkelsene den siste tiden skyldes i hovedsak at tre sammenfallende årsaker. To av S92 helikopterene er ute av drift, det er satt inn ekstrahelikopter som gjør at helikopterprogrammet kan gå tilnærmet normalt. Værutfordringer den siste tid har vært ekstra utfordrende på bakgrunn av at det ikke er ekstra kapasitet til å hente inn igjen forsinkelser. Det er også problemer med M-ADS sporingssystemet.

M-ADS i helikoptre er det utstyret som gjør det mulig å følge den enkelte flyging, og som Avinor bruker til overvåkning og styrer all lufttrafikk rundt lufthavnen med. Det leveres ikke lenger reservedeler til det eksisterende flightovervåkings-utstyret (M-ADS) og derfor må lufttrafikktjenesten øke tiden mellom enkelte helikopteravganger for å opprettholde sikkerheten.

For mer informasjon om helikopterproblemene se denne artikkelen på e-stream.

Siste saker