mai 21, 2024

Forbundet Styrke er født

Landsstyret i IE&FLT har i dag vedtatt at forbundets nye navn er Forbundet Styrke.

Etter en brei prosess i medlemsmassen med 1877 (1369 unike) innsendte forslag til nytt navn klarte forbundsstyret å levere en enstemmig innstilling til Landsstyret.

Landsstyret vedtok enstemmig tirsdag 21. mai at forbundets nye navn er “Forbundet Styrke”.

Grafisk profil og ny logo vil komme etterhvert.

Sammen er vi sterke.

Siste saker