juli 2, 2014

Forhandlingsmøte LO/NHO

Mandag denne uken var “3 ukers saken” fra SD2013 oppe til forhandling mellom partene LO og NHO. I tillegg var Ekofisk-Komiteen, IndustriEnergi, ConocoPhillips og Norsk olje og gass representert med hver sin representant.

Partene opprettholdt sine standpunkter. Ekofisk-Komiteen, IndustriEnergi og LO mener at bedriften ved å sette opp planer et halvt år i forveien, der flere ansatte er satt opp på 3 ukers turer, har foretatt endring av arbeidsplan. Videre at bedriften er bundet av dette og må utbetale kompensasjon iht til oppsatt arbeidsplan, selv om bedriften i dette tilfellet fant det for godt å sende folk hjem før tiden eller utsette utreisen til feltet. Slike tilfeller er omtalt i operatøravtelens punkt 3.3 nest siste avsnitt:

“Dersom bedriften anmoder den ansatte om å utsette avreisen fra hjemstedet eller fremskynde hjemreisen fra feltet, beholdes regulativlønn inkl. sokkelkompensasjon, selv om dette resulterer i færre dager på sokkelen enn i henhold til oppsatt arbeidsplan.”

NHO fastholdt ConocoPhillips og Norsk olje og gass sine standpunkter i saken. Det ble skrevet uenighetsprotokoll der LO varslet søksmål i saken.

Siste saker