januar 16, 2015

Forslag til årsmøte påminnelse

Styret i Ekofisk-Komiteen vil påminne medlemmer om at forslag til årsmøtet, som arrangeres 11. og 12. mars, må være sendt inn innen 26. januar 2015. Ref. tidligere artikkel på Ekofisk-Komiteens hjemmeside.

Siste saker